prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław GłuszekVII Sympozjum Chirurgii

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszam zainteresowanych zmieniającą się chirurgią na VII Sympozjum „Postępy Chirurgii” w Kielcach, zaplanowane na 19-21 marca 2020 r. Organizatorem Sympozjum jest Fundacja „Dla Rozwoju Chirurgii” w Kielcach.
Partnerzy merytoryczni Sympozjum to: Collegium Medicum (dawny Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Tematyką Sympozjum będą postępy chirurgii raka żołądka i trzustki, chirurgii kolorektalnej, bariatrycznej – obesitologii, współczesnego postępowania w ostrym zapaleniu trzustki, zapaleniu otrzewnej oraz powikłań chirurgicznych.
Szczególną uwagę poświęcimy chirurgii małoinwazyjnej - laparoskopii, endoskopii i chirurgii robotowej. W trakcie obrad przewidujemy przedstawienie trudnych przypadków klinicznych. Zaplanowaliśmy sesje dla lekarzy, pielęgniarek oraz studentów. Zaproszeni wykładowcy z kraju i zagranicy stanowić będą gwarancję wysokiego poziomu obrad. Przewidujemy aktywną wymianę poglądów i doświadczeń pobudzającą do rozwoju naukowego oraz stanowiącą wsparcie w pracy klinicznej.
Niech VII Sympozjum „Postępy Chirurgii” w Kielcach stanie się okazją nie tylko do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych, ale także do tradycyjnych już spotkań spędzanych w Górach Świętokrzyskich, w przyjaznej atmosferze.

Do zobaczenia w Kielcach!
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

 

 


Drukuj